Skip to main content

Ijazah Sarjana Muda Perubatan & Ijazah Sarjana Muda Pembedahan

(R2/721/6/0087) 26.7.2027 (MQA/FA11388) 28.3.2023

Syarat Kemasukan

  1. Lulus Matrikulasi/ Asasi Sains/Program Pra-Perubatan dengan PNGK 3.0 (daripada 4.0) dalam TIGA (3) mata pelajaran Biologi, Kimia dan
    Fizik/Matematik; DAN Gred minima setiap mata pelajaran ialah C (PNGK 2.0); DAN Lulus SPM/O level dengan mendapat minima 5B dalam mata pelajaran Biologi dan Kimia dan Fizik dan Matematik/Matematik Tambahan dan satu lagi mata pelajaran lain; ATAU
  2. Lulus STPM dengan mendapat BBB, ABC atau AAC atau PNGK 3.0 (daripada 4.0) dalam TIGA (3) mata pelajaran Biologi, Kimia dan Fizik/Matematik; ATAU
  3. Lulus Diploma dalam bidang Sains Kesihatan dengan mendapat PNGK 3.5 (daripada 4.0); DAN Lulus SPM/O level dengan mendapat minima 2B dalam mata pelajaran Biologi dan/atau Kimia dan/atau dan Fizik; DAN mendapat TIGA (3) kredit dalam mata pelajaran Inggeris dan Mathematik/Matematik Tambahan dan satu lagi mata pelajaran ; ATAU
  4. Lulus Ijazah Sarjana Muda dengan mendapat PNGK 3.0 (daripada 4.0) dalam bidang Sains Kesihatan/Tulen/Gunaan); ATAU Lulus dengan mendapat PNGK 3.5 (daripada 4.0) dalam bidang Seni dan Kemanusiaan

Syarat terperinci dari MMC boleh diperolehi di pautan berikut
https://cdn.me-qr.com/pdf/12058538.pdf

Yuran Pengajian

Anggaran Jumlah Yuran
(Pelajar Tempatan)
RM 255,260.00
Anggaran Jumlah Yuran

(Pelajar Antarabangsa)

RM 305,260.00

**Semua maklumat yang dikemukakan adalah tertakluk kepada perubahan**