Skip to main content

PENGURUSAN UNIVERSITI

Yang Berbahagia Prof. Dato’ Dr Asmadi bin Mohamed Naim

DSSS., PMK.

Ketua Eksekutif/Naib Canselor
Yang Berusaha Prof. Madya Dr. Muhammad Nasri bin Md. Hussain
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
Yang Berusaha Dr. Rohani binti Desa

BCK.

Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
(BELUM DIISI)
Timbalan Naib Canselor Kelestarian Institusi & Jaringan Industri
Yang Berusaha Haji Mohd Fahmi bin Sheikh Omar
Pendaftar
Yang Berusaha Puan Hajjah Molyna binti Mohd Annuar
Bendahari
Yang Berusaha Dr. Nadia Murshida binti Abd Azzis
Penasihat Undang-undang