Skip to main content

PENGURUSAN UNIVERSITI

(BELUM DIISI)

Ketua Eksekutif/Naib Canselor
YANG BERUSAHA
PROF. MADYA DR. MUHAMMAD NASRI BIN MD. HUSSAIN
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
YANG BERUSAHA
DR. ROHANI BINTI DESA

BCK.

Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
YANG BERUSAHA
PROF. DR AHMAD ROZELAN BIN YUNUS
Menjalankan Tugas Sebagai Timbalan Naib Canselor Kelestarian Institusi & Jaringan Industri
YANG BERUSAHA
HAJI MOHD FAHMI BIN SHEIKH OMAR
Pendaftar
YANG BERUSAHA
PUAN HAJJAH MOLYNA BINTI MOHD ANNUAR
Bendahari
YANG BERUSAHA
DR. NADIA MURSHIDA BINTI ABD AZZIS
Penasihat Undang-undang

Melestarikan Ilmu Melalui Kebijaksanaan