Skip to main content

CANSELOR

TUANKU CANSELOR
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah
D.K., D.K.H., D.M.N., D.U.K., D.K. (Kelantan)., D.K. (Johor)., D.K. (Perak)., D.K. (Selangor)., D.K. (Negeri Sembilan)., D.K. (Perlis)., D.K. (Pahang)., D.M.K., S.M.D.K., S.H.M.S., S.G.M.K., S.P.M.K., S.S.D.K.,
SULTAN KEDAH DARUL AMAN

Melestarikan Ilmu Melalui Kebijaksanaan