Skip to main content

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL)

Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL) boleh dedifinisikan sebagai satu proses sistematik yang melibatkan identifikasi, dokumentasi dan penilaian pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu. Berikut adalah artikel-artikel berkaitan APEL:

Melestarikan Ilmu Melalui Kebijaksanaan