Skip to main content

PANDUAN PEMINDAHAN KREDIT

*Untuk kegunaan pelajar UniSHAMS semester satu (1) di peringkat Diploma / Ijazah Sarjana Muda sahaja

PENGENALAN

Panduan pemindahan kredit ini adalah untuk pelajar UniSHAMS. Garis panduan ini disediakan dengan merujuk kepada Dasar Jaminan Kualiti yang ditetapkan oleh pihak Malaysian Qualification Agency (MQA) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT).

Garis panduan ini bertujuan untuk memberi penjelasan dalam mengendalikan segala urusan berkaitan pemindahan kredit kursus dan menjelaskan tentang pelaksanaan proses pemindahan kredit di UniSHAMS.

DASAR PEMINDAHAN KREDIT

Pemindahan kredit boleh dilakukan dalam dua kategori iaitu:

 • Vertical (Menegak)- pemindahan kredit daripada peringkat rendah ke peringkat lebih tinggi seperti diploma ke ijazah sarjana muda. Contoh: Pelajar ijazah sarjana muda lepasan diploma boleh memohon pemindahan kredit secara menegak.
 • Horizontal (Melintang)- pemindahan kredit daripada program di tahap kelayakan yang sama seperti diploma ke diploma dan ijazah sarjana muda ke ijazah sarjana muda.

Contoh: Pelajar Ijazah Sarjana Muda Syariah di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) lain boleh mengemukakan permohonan pemindahan kredit secara melintang apabila diterima masuk ke program Ijazah Sarjana Muda Syariah UniSHAMS bagi kursus-kursus tahun pengajian terdahulu, tertakluk kepada syarat-syarat pemindahan.

SYARAT PEMINDAHAN KREDIT

A. Syarat-syarat umum pemindahan kredit (Melintang dan Menegak)

 • Permohonan pemindahan kredit hendaklah dipohon semasa permohonan kemasukan di semester satu (1) dan hanya boleh dipohon sekali sahaja dalam tempoh pengajian.
 • Kursus yang boleh dipindah kredit hendaklah daripada program yang telah mendapat Akreditasi / pengiktirafan dari badan berautoriti.
 • Nilai kredit kursus program terdahulu adalah sama dengan nilai kredit kursus program yang diikuti pelajar.
 • Kesetaraan kurikulum kursus-kursus program terdahulu adalah sekurang-kurangnya 80% dengan kursus program yang diikuti.
 • Gred minimum bagi kursus yang dipohon untuk pemindahan kredit adalah sekurangkurangnya gred C (Mata Nilai 2.00) atau Maqbul.
 • Permohonan pada peringkat Foundation /Pra-Matrikulasi / Asasi / A-Level dan kelayakan lain yang setaraf adalah tidak dibenarkan.
 • Pelajar yang gagal dan diberhentikan (GB) atau diberhentikan dari mana-mana IPT adalah TIDAK LAYAK untuk memohon pemindahan kredit.

B. Syarat tambahan pemindahan kredit

Pemindahan Kredit Menegak / Vertical Pemindahan Kredit Melintang / Horizontal
Had maksimum pemindahan kredit secara menegak adalah seperti berikut:
 • Gred minimum kursus adalah C, peratusan pindah kredit dibenarkan adalah sehingga 30% daripada keseluruhan jam kredit program diikuti.
 • Gred minimum kursus adalah B, peratusan pindah kredit dibenarkan adalah 31-50% daripada keseluruhan jam kredit program diikuti.
Had maksimum jam kredit bagi pemindahan kredit secara melintang adalah tertakluk kepada:
 • Bagi program dalaman UniSHAMS, tiada had maksimum jam kredit
 • Dari IPT luar: had maksimum adalah tertakluk kepaa syarat minimum pemastautin pelajar iaitu dua (2) semester bagi program Sarjana Muda dan Diploma

* Had maksimum pemindahan kredit menegak ini adalah terpakai kepada pelajar sesi kemasukan Jun 2020 sahaja. Bagi pelajar kemasukan sebelumnya, adalah tertakluk kepada had maksimum 30% sahaja.

PROSEDUR PEMINDAHAN KREDIT

Berikut adalah prosedur pemindahan kredit untuk tindakan dan makluman pelajar:

 • Pelajar perlu mengisi borang pemindahan kredit / borang pemindahan kredit (Tukar Program- diisi oleh pelajar semasa UniSHAMS yang diluluskan pertukaran program) yang boleh dicapai Portal Pelajar.
 • Pelajar perlu menyediakan dokumen sokongan bagi setiap kursus yang dipohon pemindahan kredit seperti berikut:
  • Silibus kursus-kursus dipohon pemindahan kredit
  • Salinan transkrip akademik rasmi / keputusan peperiksaan rasmi setiap semester program pengajian terdahulu
  • Salinan akreditasi program pengajian terdahulu (boleh dicetak daripada laman MQR- program dalam Malaysia (https://www2.mqa.gov.my/mar/) dan E-Sisraf bagi program dari luar negara https://www2.mqa.gov.my/esisraf/)
 • Pelajar perlu mengemukakan borang permohonan yang telah lengkap diisi di bahagian maklumat diri, maklumat kursus dan perakuan berserta dokumen sokongan ke Unit Peperiksaan dan Graduasi (UPG), Pusat Pengurusan Akademik (PPA) melalui kaedah e-mel ataupun pos.
 • Pihak UPG PPA akan menguruskan permohonan pemindahan kredit pelajar dan mendapatkan perakuan Kulliyyah /Pusat terlibat.
 • Pelajar akan dihubungi oleh pihak UPG PPA untuk melakukan pembayaran pemindahan kredit.
 • Pelajar yang melakukan pembayaran perlu mengemukakan bukti pembayaran kepada Unit Hasil dan UPG PPA melalui e-mel Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. dan Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
 • Pihak UPG PPA akan merekod kursus-kursus yang diluluskan pemindahan kredit.
 • Satu salinan slip pemindahan kredit (format pdf) akan die-melkan kepada pelajar. Pelajar dikehendaki menyimpan salinan slip pemindahan kredit ini sebagai rujukan.

KADAR BAYARAN PEMINDAHAN KREDIT

Berikut adalah kadar bayaran yang dikenakan mengikut peraturan yang tertakluk dalam Peraturan Akademik Prasiswazah:

Kategori Permohonan Kadar Bayaran
Pemindahan kredit- Dalaman (Tukar Program dalaman UniSHAMS) RM 100.00 untuk satu permohonan (borang)
Pemindahan kredit – IPT Luar / Diploma RM 100.00 untuk setiap satu kursus dipohon

TEMPOH PERMOHONAN PEMINDAHAN KREDIT

Permohonan pemindahan kredit hendaklah dilakukan semasa pelajar berada di semester satu (1) pengajian di UniSHAMS. Pelajar adalah dikehendaki mengemukakan permohonan TIDAK LEWAT DARIPADA MINGGU KE 10 PENGAJIAN bagi memastikan kelancaran proses pemindahan kredit. Kegagalan berbuat demikian akan menyebabkan permohonan pemindahan kredit tidak diproses dan dibatalkan.

MAKLUMAT LANJUT

Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut berkaitan pemindahan kredit boleh dikemukakan melalui kaedah berikut:

Proses Pemindahan Kredit

Unit Peperiksaan dan Graduasi, Pusat Pengurusan Akademik 04-415 5020 / 04-415 5058 , Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Tatacara Bayaran / Pengesahan Bayaran

Unit Hasil - 04 415 5040 / 04-415 5102 (OSSC) Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Alamat (Pengeposan Borang dan Dokumen Sokongan)

Unit Peperiksaan dan Graduasi
Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
09300 Kuala Ketil, Kedah Darul Aman.

Melestarikan Ilmu Melalui Kebijaksanaan