Skip to main content

AHLI SENAT

Prof. Dato' Dr. Asmadi Bin Mohamed Naim

DSSS., PMK.

Ketua Eksekutif/Naib Canselor
(Pengerusi Senat)
Prof. Madya Dr. Muhammad Nasri bin Md. Hussain
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa
(Ahli Senat)
Dr. Rohani Binti Desa
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
(Ahli Senat)
(BELUM DIISI)
Timbalan Naib Canselor Pembangunan,Korporat Dan Jaringan Industri
(Ahli Senat)
Prof. Dr. Mohd Jamil Bin Yaacob
Professor Universiti
(Ahli Senat)
Prof. Dr. Ahmad Rozelan bin Yunus
Professor Universiti
(Ahli Senat)
Prof. Madya Dr Mukhamad Hadi Musolin Subagio
Professor Madya Universiti
(Ahli Senat)
Dr. Mohamad Hazli bin Ismail
Dekan Kulliyyah Usuluddin, Sains Al-Quran dan Bahasa Arab (KUBRA)
(Ahli Senat)
Dr. Akli Bin Ahmad
Dekan Kulliyyah Syariah & Undang-Undang (KSU)
(Ahli Senat)
Dr. Asnani binti Bahari
Dekan Kulliyyah Kewangan Islam, Sains Pengurusan dan Hospitaliti (KWISH)
(Ahli Senat)
Prof. Madya Dr. Harif Fadzilah Bin Che Hashim
Dekan Kulliyyah Perubatan & Sains Kesihatan
(Ahli Senat)
Tn. Mohammad Aizad bin Mohammad Bokhari
Dekan Kulliyyah Kaunseling dan Sains Sosial (KAUSAS)
(Ahli Senat)
Cik Nur Farhana Binti Mat Dali
Pengarah Pusat Pengajian Asasi
(Ahli Senat)
Haji Mohd Fahmi Bin Sheikh Omar
Pendaftar
(Setiausaha Senat)
Hajjah Molyna Binti Mohd Annuar
Bendahari
(Ex-Officio)
Dr. Nadia Murshida
Ketua Unit Perundangan & Integriti
(Ex-Officio)
Tn. Muhammad Lukman Bin Harun
Ketua Penolong Pustakawan
(Ex-Officio)