Skip to main content

Ijazah Doktor Falsafah Usuluddin

(R2/221/8/0110) 15.6.2026 (A 9804)
Mod Pengajian: A (Penyelidikan)

Syarat Kemasukan

  1. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang yang berkaitan; ATAU
  2. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Syarat Tambahan Bagi Pelajar Antarabangsa:

  1. IELTS 5.0/ CEFR B1; ATAU
  2. TOEFL PBT (410-413); ATAU
  3. TOEFL IBT (34); ATAU
  4. CAE (160) (Cambridge English : Advance)/ CEFR B2; ATAU
  5. CPE (180)(Cambridge English : Proficiency) CEFR C1; ATAU
  6. PTE (Person Test of english) (36); ATAU
  7. MUET (Malaysian University English Test) (Band 3)

Yuran Pengajian

Anggaran Jumlah Yuran
(Pelajar Tempatan)
RM 16,500.00
Anggaran Jumlah Yuran

(Pelajar Antarabangsa)

RM 17,600.00

Melestarikan Ilmu Melalui Kebijaksanaan