Skip to main content

Ijazah Doktor Falsafah Kaunseling

(N/762/8/0021) 19.9.2026 (MQA/PA12131) 4.9.2024
Mod Pengajian: A (Penyelidikan)

Syarat Kemasukan

  1. Mempunyai Ijazah Sarjana Kaunseling (Tahap 7 KKM) sekurang-kurangnya dengan mendapat PNGK 2.75 ke atas daripada universiti tempatan atau universiti yang diiktiraf Senat; atau
  2. Mempunyai lesen kaunselor yang diperakui oleh Lembaga Kaunselor Malaysia.

Yuran Pengajian

Anggaran Jumlah Yuran
(Pelajar Tempatan)
RM 22,200.00
Anggaran Jumlah Yuran

(Pelajar Antarabangsa)

RM 25,640.00