Skip to main content

Ijazah Doktor Falsafah Kewangan dan Perbankan Islam

(R2/343/8/0139) 21.5.2026 (A 9864)
Mod Pengajian: A (Penyelidikan)

Syarat Kemasukan

Ijazah Sarjana dalam bidang Kewangan dan Perbankan Islam dari UniSHAMS atau mana-mana universiti yang diiktiraf; ATAU

Mempunyai Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengan Ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh Senat dan Kerajaan

Syarat Tambahan Bagi Pelajar Antarabangsa:

  1. IELTS 5.0/ CEFR B1 atau
  2. TOEFL PBT (410-413) atau
  3. TOEFL IBT (34) atau
  4. CAE (160) (Cambridge English : Advance)/ CEFR B2 atau
  5. CPE (180)(Cambridge English : Proficiency) CEFR C1 atau
  6. PTE (Person Test of english) (36) atau
  7. MUET (Malaysian University English Test) (Band 3)

Yuran Pengajian

Anggaran Jumlah Yuran
(Pelajar Tempatan)
RM 12,150.00
Anggaran Jumlah Yuran

(Pelajar Antarabangsa)

RM 13,050.00