Skip to main content

Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian

(N/762/6/0051) 19.9.2026 (MQA/PA12130) 4.9.2024

Syarat Kemasukan

  • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C(NGMP 2.0) dalam dua (2) mata pelajaran; atau
  • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat pangkat Jayyid; atau
  • Lulus Diploma (Tahap 4 KKM) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 daripada 4.00; atau
  • Lulus Asasi/Matrikulasi atau setaraf serta minimum PNGK 2.00 daripada 4.00 dan diperakui oleh Senat, dan
  • Memiliki Sijil Persekolahan Malaysia (SPM) (kepada warganegara dan bermastatutin di Malaysia sahaja) atau
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara serta diperakui oleh Kerajaan Malaysia
  • Lulus ujian kesihatan mental yang dikendalikan oleh Pihak Universiti

 

  • Syarat Khusus:

Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dari masa ke semasa oleh Senat Universiti, Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Yuran Pengajian

Anggaran Jumlah Yuran
(Pelajar Tempatan)
RM 34,830.00
Anggaran Jumlah Yuran

(Pelajar Antarabangsa)

RM 43,905.00

**Semua maklumat yang dikemukakan adalah tertakluk kepada perubahan**