Skip to main content

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Multimedia) dengan Kepujian

(R2/482/6/0202) 17.6.2026 (A9706)

Syarat Kemasukan

ljazah Sarjana Muda dalam Teknologi Maklumat dan Sistem Maklumat

i.Lulus pengajian Matrikulasi atau Kursus Asas dengan minimum PNGK 2.0 dan kredit dalam Matematik pada peringkat SPM atau setara dengannya;

ATAU

ii.Lulus Sijil STPM atau yang setara, dengan minimum Gred C (NGMP 2.00) dalam sebarang 2 mata pelajaran dan kredit dalam Matematik pada peringkat SPM atau yang setara dengannya;

ATAU

iii. Diploma dalam Sains Komputer ATAU Kejuruteraan Perisian ATAU Teknologi Maklumat ATAU Sistem Maklumat atau yang setara dengan minimum PNGK 2.50 dan kredit dalam Matematik pada peringkat SPM atau yang setara dengannya;

ATAU

iv. Sebarang Diploma dalam sains dan teknologi atau pengajian perniagaan dengan minimum PNGK 2.50 akan diterima masuk bergantung pada proses penilaian dalaman yang rapi dan kredit dalam matematik pada peringkat SPM atau yang setara dengannya.

Calon diploma yang mendapat PNGK kurang daripada 2.50 tetapi lebih daripada 2.00 dengan kredit dalam Matematik pada peringkat SPM atau yang setara dengannya boleh diterima masuk bergantung pada proses penilaian dalaman yang rapi.

Nota: Syarat kredit Matematik pada peringkat SPM bagi calon (i), (ii), (iii) dan (iv) boleh dikecualikan jika kelayakan tersebut mengandungi mata pelajaran Matematik dan pencapaiannya setara/lebih daripada keperluan kredit mata pelajaran tersebut pada peringkat SPM.

Calon yang mendapat kredit dalam subjek yang berkaitan komputeran pada peringkat SPM atau STPM atau yang setara dengannya boleh diberikan pertimbangan utama.

Pelajar antarabangsa haruslah mempunyai bukti penguasaan Bahasa Inggeris secara lisan dan bertulis yang baik sebagai contoh skala 6.0 untuk Sistem Ujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (International English Language Testing System, IELTS) atau yang setara denganya.

 

International Student
1. IELTS 5.0/ CEFR B1 or
2. TOEFL PBT (410-413) or
3. TOEFL IBT (34) or
4. CAE (160) (Cambridge English : Advance)/ CEFR B2 or
5. CPE (180)(Cambridge English : Proficiency) CEFR C1 or
6. PTE (Person Test of english) (36) or
7. MUET (Malaysian University English Test) (Band 3)

Yuran Pengajian

Anggaran Jumlah Yuran
(Pelajar Tempatan)
RM 34,415.00
Anggaran Jumlah Yuran

(Pelajar Antarabangsa)

RM 44,390.00

**Semua maklumat yang dikemukakan adalah tertakluk kepada perubahan**