Skip to main content

Diploma Perakaunan

(R2/344/4/0198) 1.12.2023 (A9704 )

Syarat Kemasukan

  • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) atau setaraf dengannya minimum TIGA (3) kredit termasuk Matematik dan Bahasa Melayu serta lulus Bahasa Inggeris; ATAU
  • Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan dan lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan minimum SATU (1) kredit dalam mana-mana subjek dengan kredit Matematik dan lulus Bahasa Inggeris; ATAU
  • Sijil yang setaraf denganya dalam bidang yang berkaitan; ATAU
  • Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara denganya oleh Kerajaan Malaysia

Yuran Pengajian

Anggaran Jumlah Yuran
(Pelajar Tempatan)
RM 23,300.00
Anggaran Jumlah Yuran

(Pelajar Antarabangsa)

RM 29,380.00

**Semua maklumat yang dikemukakan adalah tertakluk kepada perubahan**