Skip to main content

Ijazah Sarjana Usuluddin

(R2/221/7/0114) 9.7.2024 (A 9806)
Mod Pengajian B (Mod Campuran - Kerja Kursus dan Disertasi)

Syarat Kemasukan

  1. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang yang berkaitan, ATAU
  2. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Syarat Tambahan Bagi Pelajar Antarabangsa:

  1. IELTS 5.0/ CEFR B1 atau
  2. TOEFL PBT (410-413) atau
  3. TOEFL IBT (34) atau
  4. CAE (160) (Cambridge English : Advance)/ CEFR B2 atau
  5. CPE (180)(Cambridge English : Proficiency) CEFR C1 atau
  6. PTE (Person Test of english) (36) atau
  7. MUET (Malaysian University English Test) (Band 3)

Yuran Pengajian

Anggaran Jumlah Yuran
(Pelajar Tempatan)
RM 9,915.00
Anggaran Jumlah Yuran

(Pelajar Antarabangsa)

RM 11,913.00

Melestarikan Ilmu Melalui Kebijaksanaan