Skip to main content

Ijazah Sarjana Syariah

(R2/221/7/0108) 9.7.2024 (A 9805)
Mod Pengajian: B (Mod Campuran - Kerja Kursus dan Disertasi)

Syarat Kemasukan

  1. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) dalam bidang berkaitan ATAU
  2. Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia

Syarat Tambahan Bagi Pelajar Antarabangsa:

  1. IELTS 5.0/ CEFR B1 atau
  2. TOEFL PBT (410-413) atau
  3. TOEFL IBT (34) atau
  4. CAE (160) (Cambridge English: Advance)/ CEFR B2 atau
  5. CPE (180) (Cambridge English: Proficiency) CEFR C1 atau
  6. PTE (Person Test of English) (36) atau
  7. MUET (Ujian Bahasa Inggeris Universiti Malaysia) (Band 3)

Yuran Pengajian

Anggaran Jumlah Yuran
(Pelajar Tempatan)
RM 9,915.00
Anggaran Jumlah Yuran

(Pelajar Antarabangsa)

RM 11,915.00

Melestarikan Ilmu Melalui Kebijaksanaan