Skip to main content

Majlis Pelancaran Pelaksanaan ISO 21001:2018 EOMS

| PRO UniSHAMS | Berita

    Kuala Ketil, 28 Mac 2023 - Yang Berbahagia Naib Canselor telah menyempurnakan majlis Pelancaran Pelaksanaan ISO 21001:2018 Educational Organizations Management System (EOMS), di Dewan Tuanku Permaisuri Hajah Haminah.

    Majlis anjuran Pusat Jaminan Kualiti (PJK) bermula pada jam 9:30 pagi, dihadiri oleh Ahli Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif serta semua staf UniSHAMS. Naib Canselor dalam ucapan perasmiannya, merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penyediaan dokumen ISO 21001:2018 EOMS.

    Beliau turut menyeru agar usaha seumpama ini dapat diteruskan bagi mendapatkan pengiktirafan-pengiktirafan baharu daripada badan-badan profesional lain yang dilihat mampu memberikan nilai tambah kepada UniSHAMS.

    Sempena majlis tersebut, Yang Berbahagia Naib Canselor turut menyampaikan gegantung pelancaran pelaksanaan ISO 21001:2018 EOMS kepada wakil-wakil KPB dan Sijil Penghargaan kepada semua ahli jawatankuasa yang terlibat.

    Sustaining Knowledge Through Wisdom