Skip to main content

SENATE MEMBERS

Prof. Madya Dr. Muhammad Nasri bin Md. Hussain

Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa (TNC-HEA & A)
(Menjalankan Tugas Naib Canselor)
PENGERUSI
Dr. Rohani binti Desa
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar & Alumni (TNC-HEPA)
AHLI TETAP
Prof. Dr. Ahmad Rozelan bin Yunus
Professor Universiti
Menjalankan Tugas Timbalan Naib Canselor Kelestarian Institusi & Jaringan Industri
AHLI TETAP
Prof. Madya Dr Mukhamad Hadi Musolin Subagio
Professor Madya Universiti
AHLI TETAP
Dr. Mohamad Hazli bin Ismail
Dekan Kulliyyah Usuluddin, Sains Al-Quran dan Bahasa Arab (KUBRA)
AHLI TETAP
Dr. Akli bin Ahmad
Dekan Kulliyyah Syariah & Undang-Undang (KSU)
AHLI TETAP
Dr. Asnani binti Bahari
Dekan Kulliyyah Kewangan Islam, Sains Pengurusan dan Hospitaliti (KWISH)
AHLI TETAP
Prof. Madya Dr. Harif Fadzilah Bin Che Hashim
Dekan Kulliyyah Perubatan & Sains Kesihatan (KPSK)
AHLI TETAP
Tn. Mohammad Aizad bin Mohammad Bokhari
Dekan Kulliyyah Kaunseling dan Sains Sosial (KAUSAS)
AHLI TETAP
Prof. Dr. Mohd Jamil Bin Yaacob
Professor Universiti
AHLI TETAP
Cik Nur Farhana Binti Mat Dali
Pengarah Pusat Pengajian Asasi (ASASI)
AHLI TETAP
Dr. Nor Zuhairatun Binti Md. Radzi
Pengarah Pusat Pengurusan Siswazah (PPS)
AHLI TURUT HADIR
Tn. Mohd Nurulhisyam bin Mustapa
Pengarah Pusat Pengurusan Akademik (PPA)/
Ketua Sekretariat Senat
AHLI TURUT HADIR
Pn. Rafidah Binti Abd Rahman
Pengarah Pusat Pengajaran Universiti & Pendidikan Sepanjang Hayat (PUSH)
AHLI TURUT HADIR
Dr. Rahayati Binti Ahmad
Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan
AHLI TURUT HADIR
Dr. Syahiza Binti Arsad
Pengarah Pusat Pengurusan Strategi dan Penarafan Institusi
AHLI TURUT HADIR
Pn. Hadijah Binti Johari
Pengarah Pusat Jaminan Kualiti
AHLI TURUT HADIR
Tn. Haji Mohd Fahmi Bin Sheikh Omar
Pendaftar
(Setiausaha Senat)
EX-OFFICIO
Hajjah Molyna Binti Mohd Annuar
Bendahari
EX-OFFICIO
Dr. Nadia Murshida
Ketua Unit Perundangan & Integriti
EX-OFFICIO
Tn. Muhammad Lukman Bin Harun
Ketua Penolong Pustakawan
EX-OFFICIO

Sustaining Knowledge Through Wisdom