Skip to main content

BOARD OF DIRECTORS

Yang Amat Berhormat
DATO' SERI MOHAMMAD SANUSI BIN MD NOR
SPMK., AMK.
Menteri Besar Kedah Darul Aman

Yang Berbahagia Sohibus Samahah
DATO’ PADUKA SHEIKH HAJI FADZIL BIN HAJI AWANG
DPSS., DSDK., AMK., BCK.
Mufti Negeri Kedah Darul Aman

Yang Berhormat
DATO' SERI HAJI NORIZAN BIN KHAZALI
SSDK., DSDK., AMK., BCK.
Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah

Yang Berhormat
BRIGEDIER JENERAL (B) DATO’ HAJI NAJMI BIN HAJI AHMAD
DSDK.,PAT.,JSM.,KAT.,KMN.
Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah

Yang Berhormat
DATO' WIRA HAJI ISAHAK BIN MURAT
DGWK., DSSS., SDK., AMK., BCK.
Pegawai Kewangan Negeri Kedah Darul Aman

Yang Berhormat
DATUK HAJI IDRIS BIN HAJI AHMAD
Ahli Parlimen

Yang Berbahagia
PROF. DATO’ DR MOHD FAKHRUDIN BIN ABDUL MUKTI
DSDK., SDK.
Profesor Universiti
Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei

Yang Berbahagia
PROF. DR. IR. AHMAD ASHRIF A BAKAR
Profesor Universiti
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Sustaining Knowledge Through Wisdom