• Menjadi sebuah kulliyyah yang sentiasa dilindungi Alah Subhanahu Wata'ala dalam usahanya memperkasakan kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa.
  • Memfokus dan bertekad ke arah mencapai kecemerlangan pengurusan kulliyyah, akademik dan sahsiah pelajar melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, cemerlang dan terbilang berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah serta ijtihad.
  • "Melahirkan generasi profesional yang mempunyai kekuatan ilmu, berketrampilan, berkemahiran tinggi dan iltizam yang jitu berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islamiyyah."

Hubungi Kami

Kulliyyah Syariah dan Undang-Undang
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+6 04 - 415 5266 / 4310
dekansyariah@unishams.edu.my
  • Header

UniSHAMS

Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+6 04 415 5000 Fax 04 415 5050
admin@unishams.edu.my
aduan@unishams.edu.my