Doktor Falsafah Kaunseling

(MQA/PA12131 20.09.2019-19.09.2026 N/762/8/0021)
 
 
  • SYARAT KEMASUKAN
    1. Mempunyai Ijazah Sarjana Kaunseling (Tahap 7 KKM) sekurang-kurangnya dengan mendapat PNGK 2.75 ke atas daripada universiti tempatan atau universiti yang diiktiraf Senat; atau

    2. Mempunyai lesen kaunselor yang diperakui oleh Lembaga Kaunselor Malaysia.
  • Utama
  • Doktor Falsafah Kaunseling (MQA/PA12131 20.09.2019-19.09.2026 N/762/8/0021)