Program ini direkabentuk supaya pelajar dapat menamatkan pengajian dalam tempoh tiga tahun (6 semester panjang dan 2 semester pendek ). Kursus ditawarkan adalah berasaskan kepada bidang pengurusan yang memfokuskan kepada bidang Perbankan Islam. Struktur program ini dipecahkan kepada 3 komponen utama iaitu teras KUIN, teras program dan elektif program. Lima kursus elektif program (sistem kewangan islam, kontrak dan transaksi perbankan islam, sistem ekonomi islam, Institusi Kewangan Islam dan Prinsip Pengurusan Perbankan Islam) yang ditawarkan dalam program ini akan menjadi mata pelajaran khusus bidang Perbankan Islam. Kaedah pengajian program ini adalah secara kuliah. Pelajar juga akan menjalani latihan industri selama 10 miggu untuk mendedahkan mereka dengan situasi kerja sebenar, Selepas tamat pengajian, pemegang Diploma Perbankan Islam boleh menyambung pengajian di peringkat Ijazah di Kolej Universiti Insaniah atau mana-mana IPTA dan IPTS yang lain. Selain itu mereka juga boleh memasuki pasaran pekerjaan yang berkaitan dengan perbankan samada disektor kerajaan atau swasta.

Apply Online
 • SYARAT KEMASUKAN
  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik

  Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.  International Student

  1. IELTS 4.0/ CEFR A2 or

  2. TOEFL PBT (397) or

  3. TOEFL IBT (30-31) or

  4. CAE (160) (Cambridge English : Advance)/ CEFR B2 or

  5. CPE (180)(Cambridge English : Proficiency) CEFR C1 or

  6. PTE (Person Test of english) (30) or

  7. MUET (Malaysian University English Test) (Band 2)

 • Pegawai Bank
  Penasihat Kewangan
  Pegawai Pentadbiran
  Pembantu Pengurus
  Perancang Kewangan
  Tutor
 • Utama
 • Diploma
 • Diploma Perbankan Islam (R/343/4/0125) 17.6.2019 (A 9713)