Program Diploma Perakaunan Merupakan Pengkhususan Pembelajaran di dalam bidang perakaunan. Program yang ditawarkan ini berupaya melahirkan serta menyediakan lepasan pelajar tenaga kerja separa mahir dalam bidang perakaunan. Program ini berjalan selama 3 tahun iaitu selama enam semester. Kurikulum yang dipelajari merangkumi beberapa bahagian iaitu teras universiti, teras program serta subjek-subjek berteraskan islam.

Teras Universti merupakan subjek-subjek universiti yang perlu diambil oleh semua pelajar KUIN. Teras program merupakan subjek-subjek yang perlu diambil mengikut program pengajian masing-masing . Bagi pelajar Diploma Perakaunan subjek dalam teras program adalah subjek-subjek perakaunan seperti perakaunana kewangan, perakaunan pengurusan, pengauditan, percukaian, perakaunan komputeran dan lain-lain. Manakala subjek-subjek berteraskan islam adalah subjek-subjek yang perlu diambil untuk memantapkan pelajar dalam bidang Al-Quran, Tajwid, Aqidah, Akhlak dan Bahasa Arab. Selain dari pengajian kuliah, pelajar Diploma Perakaunan juga akan menjalani latihan industri selama 16 minggu disemester akhir bagi mendedahkan pelajar kepada persekitaran pekerjaan serta dapat mengaplikasikan teori- teori yang telah diajar di dalam kelas.
.
Apply Online
 • SYARAT KEMASUKAN
  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik

  Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.  International Student

  1. IELTS 4.0/ CEFR A2 or

  2. TOEFL PBT (397) or

  3. TOEFL IBT (30-31) or

  4. CAE (160) (Cambridge English : Advance)/ CEFR B2 or

  5. CPE (180)(Cambridge English : Proficiency) CEFR C1 or

  6. PTE (Person Test of english) (30) or

  7. MUET (Malaysian University English Test) (Band 2)

 • DALAM SELENGARAAN
 • Usahawan
  Penolong Pegawai Pentadbiran di sector awam dan swasta
  Pembantu Pengurus (Pemasaran /Operasi dan Pengeluaran/Sumber Manusia)
 • Utama
 • Diploma
 • Diploma Perakaunan (R/344/4/0198) 1.12.2018 (A 9704 )