Tuanku Canselor

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim
Sultan Sallehuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah

D.K., D.K.H., D.M.N., D.U.K., D.K. (Kelantan)., D.K. (Johor)., D.K. (Perak)., D.K. (Selangor)., D.K. (Negeri Sembilan)., D.K. (Perlis)., D.K. (Pahang)., D.M.K., S.M.D.K., S.H.M.S., S.G.M.K., S.P.M.K., S.S.D.K.,

SULTAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN