• Pejabat Naib Canselor merupakan tunjang dan nadi kepada pentadbiran UniSHAMS.
  Pejabat Naib Canselor juga menjadi pusat kepada semua perancangan, pembangunan dan pemantauan yang dilaksanakan oleh UniSHAMS sama ada dalam konteks pentadbiran mahupun akademik.
  Pada 01 Februari 2019, UniSHAMS telah menerima Naib Canselor baru iaitu Prof. Dr. Shamsul Jamili Bin Yeob.
  1. Pejabat Naib Canselor merupakan nadi penggerak kepada pentadbiran UniSHAMS. Justeru, secara umumnya berfungsi sebagai Pejabat Ketua Eksekutif dan Ketua Perkhidmatan yang bertanggungjawab dalam memastikan segala perancangan, program dan dasar dilaksanakan dengan jayanya bertepatan dengan objektif, misi dan visi universiti.
  2. Berperanan dalam mempengerusikan Mesyuarat dan Jawatankuasa Universiti peringkat atasan seperti Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Tertinggi, Mesyuarat Senat, Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih, Cuti Belajar dan Kenaikan Pangkat, Ahli Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik, Jawatankuasa Perpindahan ke Kampus Tetap, Ahli Lembaga Pengarah dan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Perjawatan Dan Perkhidmatan, Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Dan Pembangunan serta ahli mesyuarat beberapa jawatankuasa peringkat negeri.
  3. Tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan UniSHAMS (Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555), Naib Canselor hendaklah menjalankan pengawasan am ke atas segala perkiraan mengenai pengajaran, penyelidikan, kewangan, pentadbiran, kebajikan dan tatatertib di dalam Universiti, dan boleh menjalankan apa-apa kuasa lain yang diberikan kepadanya oleh Perlembagaan ini, dan mana-mana statut, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan.
 • Naib Canselor
  PROF. DR. SHAMSUL JAMILI BIN YEOB
  Naib Canselor/Ketua Eksekutif
  Universiti Islam Antarabangsa
  Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS)

   

  Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Bahasa Arab dan Literasi), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia; Sarjana of Arts (Pengajian Bahasa Arab Moden),University of Leeds UK dan melanjutkan pengajian Doktor Falsafah dalam bidang Pengajian Bahasa Arab, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

  Sebagai ahli akademik, beliau telah menghasilkan lebih dari dua puluh lapan penulisan dalam bentuk artikel, jurnal dan buku. Beliau juga berpengalaman luas dalam pentadbiran universiti dan telah memegang beberapa jawatan penting di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) antaranya seperti Dekan Pusat Asasi, Ketua Pegawai Eksekutif Kolej Islam Antarabangsa, Dekan Kemasukan dan Rekod dan lain-lain lagi.

  Selain itu, beliau juga merupakan ahli panel Agensi Kelayakan Malaysia untuk program bahasa arab, ahli dalam Liga Kesusasteraan Islam Antarabangsa Malaysia, pernah menjadi ahli jawatankuasa “Asean Islamic Universities Association”, Ahli Gilir Tetap Penasihat Akademik Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia,dan pernah menjadi Ahli Lembaga Penasihat Akademi Darul Qur’an, JAKIM, dan sebagainya.

   

Hubungi Kami

Pejabat Naib Canselor
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+6 04-4155002 Fax 04-4155050
nc@unishams.edu.my
 • Header

UniSHAMS

Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+6 04 415 5000 Fax 04 415 5050
admin@unishams.edu.my
aduan@unishams.edu.my