• Audit dalam merupakan satu fungsi bebas yang memberi kepastian dan khidmat perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan mempertingkatkan tahap kecekapan organisasi.

  Unit Audit Dalam akan menjadi penilai bebas dan akan membuat penilaian bagi pengurusan dan pengurusan kewangan. Penilaian dibuat berupa kawalan pengurusan untuk mengukur dan menilai kekesanan kawalan-kawalan tertentu.
 • Memberi perkhidmatan audit dan khidmat nasihat yang terbaik bagi memantapkan mutu dan kualiti pengurusan universiti.
 • Melaksanakan pengauditan secara bebas dan profesional ke arah melahirkan pengurusan yang berkesan dan efisien.
  1. Objektif Audit Dalam adalah untuk menentukan samada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kewangan, pengurusan dan kawalan dalaman Kolej Universiti Insaniah dipatuhi sejajar dengan arahan dan peraturan yang berkuatkuasa.
  2. Audit Dalam juga berperanan dalam kawalan pengurusan yang berkaitan dengan kaedah-kaedah yang sebaik-baiknya di dalam penggunaan semua sumber iaitu kewangan, tenaga manusia dan lain-lain.
  3. Audit Dalam juga memainkan perana penting dalam usaha untuk menghindari daripada berlakunya perkara-perkara diluar batas undang-undang serta ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan.

Hubungi Kami

Unit Audit Dalam
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+6 04-4155006/ 5007
audit@unishams.edu.my
 • Header

UniSHAMS

Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah
09300 Kuala Ketil
Kedah Darul Aman, Malaysia
+6 04 415 5000 Fax 04 415 5050
admin@unishams.edu.my
aduan@unishams.edu.my