Doktor Falsafah Kaunseling

(MQA/PA12131 20.09.2019-19.09.2026 N/762/8/0021)
 
 
 • SYARAT KEMASUKAN
  1. Mempunyai Ijazah Sarjana Kaunseling (Tahap 7 KKM) sekurang-kurangnya dengan mendapat PNGK 2.75 ke atas daripada universiti tempatan atau universiti yang diiktiraf Senat; atau

  2. Mempunyai lesen kaunselor yang diperakui oleh Lembaga Kaunselor Malaysia.
 • Pelajar  Malaysia
   
  International 
 • Utama
 • Doktor Falsafah Kaunseling (MQA/PA12131 20.09.2019-19.09.2026 N/762/8/0021)